Stöd & stipendium

Det finns en hel del olika stöd och stipendier att söka för projekt och konstnärligt arbete. En del söker du som enskild person, en del måste sökas av föreningar och en del som samarbeten. Här är ett urval och ett antal samlingssidor.

Samlingssidor för stipendier

Artists at Risk Connection

artistsatriskconnection.org

Kulturstipendier.se

www.kulturstipendier.se

Stipendier.se

www.stipendier.se

Stipendium

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

www.haxsonj.se

Konstnärsnämnden

www.konstnarsnamnden.se

Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen

www.galostiftelsen.se/HogreStipendium

Stiftelsen Clara Lachmanns fond

www.claralachmann.org

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

www.langmanska.se

Stockholms stad Kulturstöd

www.stockholm.se/KulturFritid/Stod

Stockholms stad kulturstöd för unga i Stockholm (upp till 25 år)

www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/KulturBoU/kulturstod-unga

Svenska Filminstitutet

www.sfi.se

Sveriges författarfond

www.svff.se

Allmänna arvsfonden

www.arvsfonden.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

www.mucf.se/bidrag

Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse

www.gipstiftelse.se

EU-stöd

Nordisk kulturfond

www.nordiskkulturfond.org

The Evens Foundation

www.evensfoundation.be

The European Cultural Foundation

www.eurocult.org