Tomas Amanuel

FilmMusikOrganiseringTextKommunikation
Tomas Amanuel

Biografi

Tomas Amanuel är född 1987, bor och arbetar i Tensta och var med och utformade Nyhetsbyråns upplägg 2014 för att sedan själv delta under en av terminerna.  Sedan ungefär fem år tillbaka har han ägnat sitt liv åt att hjälpa ungdomar i området främst genom sitt arbete med Jobbgaraget och som projektledare på Interpeace.

Namnet Jobbgaraget syftade på fenomenet där unga bryter sig in i garage i Tensta bara för att ha någonstans att vara. De riktade sina satsningar och arbetade aktivt med att stötta, motivera och engagera ungdomar genom deras egna lösningar. I sitt arbete som projektledare för Interpeace har han lärt sig att dialog är väldigt kraftfullt. Genom att vara en god lyssnare och låta människor, särskilt ungdomar, uttrycka sig och hitta sin röst så är hans erfarenhet att det är dom som upplever problemen som bäst vet vilka lösningar som finns. Tomas tror att de unga har svaren och att när de får ägandeskap över lösningarna så växer de också som ledare. Han är även aktivt ideellt i föreningslivet via en fotbollsförening som han varit med och startat upp här i Tensta. Tomas deltar ofta även i andra sammanhang som är relaterade till hans arbete och intressen så som film, poesi och musik.

En dröm som Tomas har är att regissera en film om hur olika människor ser på samhället. Dels för att bryta fördomar så att människor vågar mötas mer, men också för öka kunskapen och förståelse för andra sociala grupper än sin egen. Det är också anledningen till att han har sökt sig till Nyhetsbyrån, för att förstå sig på hur journalistiken fungerar och vad man kan göra för att öka representationen och förändra medias sätt att beskriva händelser i orten som påverka hela samhället i stort, men framförallt de boende i området.

Tomas håller just nu på att förutom sitt arbete med Interpeace ta sina första steg mot att skriva en bok om sin resa genom livet och hur han ser på samhället. En berättelse om jakten på lycka – och allt som står i vägen för det.

Projekt/referenser

Dreams from Tensta
Dreams from Tensta
Artikel med Tomas Amanuel i SvD
Artikel med Tomas Amanuel i SvD