Sumaya Okashe

OrganiseringDebatt
Sumaya Okashe

Biografi

Sumaya Okashe bor och är uppväxt i Tensta, pluggar till farmaceut i Uppsala och jobbar. Sumaya är en aktivist som försöker skapa broar för andra samt utvecklas och har organiserat en plattform vars namn är Swedish Youth Networkers. Tanken är för förorten att kunna nätverka, socialisera och komma i kontakt med varandra. Fokuset ligger på entrepenörskap i vårt samhälle bland unga vuxna och erfarna samt utbildade u name it. Alla som är med är entrepenöriska av sig men med rätt verktyg kan det expandera. Sumaya brinner för ett samhälle med harmoni och sammanhållning där alla bakk varandra, där alla hjälps åt för att nå nivåer.

Det är vår era och vi måste skapa platsen för oss!

Projekt/referenser

Sumaya Okashe pratar i SVT ABC
Sumaya Okashe pratar i SVT ABC