Nesrin Yilmaz

KonstIllustrationDesign
Nesrin Yilmaz

Biografi

Filmvisningen av Léon: The Professional i grundskolan blev starten för Nesrin Yilmaz väg inom kreativiteten och konsten. Det ledde till att hon studerade estetik och media i gymnasiet vilket ökade hennes intresse för samhälle, rättigheter och konst men som också fick henne att hitta sig själv. Nesrin ser konst bland annat som en plattform att ifrågasätta samhället från och även skapa frågor hos personer om världen de lever i. Hon studerar just nu till kulturvetare med inriktning socialantropologi vid Stockholms Universitet. Dessa lärdomar om samhället och kultur ger henne mer perspektiv av denna värld som i slutändan även påverkar hennes kreationer och hur hon ser på konst.

Genom inspiration från populärkulturen skapar Nesrin kreationer inom pixel i form av pärlplattor. Genom de små plaströren skapar hon allt från små figurer inom retrospel till porträtt av människor. Detta för att återskapa känslor och minnen hos betraktarens barndom eller från den senaste filmen de tittade på. Jag inkluderar även mina pärlplattor i gator och natur för att skapa en scen där två olika företeelser möter varandra.

Projekt/referenser

Agent Carter
Face the tree
Stormtroopers in pop art
The chilling frog
The Shark
Valak, the nun