Anisa Omar

FilmOrganiseringDebattText
Anisa Omar

Biografi

Anisa Omar är uppvuxen i Tensta. Samtidigt som hon går i skolan arbetar hon ideellt som gruppledare för Systrami, en ungdomsgrupp verksam i Tensta vars syfte är att skapa mötesplattformar för ungdomar där de kan vidga sitt sociala nätverk och hitta nya aktiviteter för att skapa en meningsfull fritid.

Under mellanstadiet började Anisa och hennes kompisar gå till Tensta konsthall och tog snart själva initiativet till att starta en Konsthallsklubb, där de träffade olika konstnärer och gjorde affischerna för Tensta marknad under flera år. Tillsammans med konstnären Nina Svensson gjorde Anisa tillsammans med två vänner ett videoverk grundat på intervjuer med Tenstaboenden som visades under utställningen Tensta museum: rapporter från nya Sverige, där hon också invigningstalade hösten 2013.

Hon var med i Nyhetsbyrån våren 2017 vilket är något hon är glad över eftersom hon lärde sig så mycket och lärde känna otroligt sköna människor. Hon ansåg inte sig själv som en ”kreativ” person och valde att utmana sig själv genom att börja Nyhetsbyrån och våga skapa.

Som en del av Nyhetsbyrån praktiserade Anisa hos Korrespondenterna på SVT. Anledningen till varför det blev Korrespondenterna är att hon är både intresserad av och insatt i politik samt samhällsfrågor. Som en del i sitt engagemang har hon deltagit i paneldebatter, bl a reppade hon StreetGäris under politikerveckan i Järva 2017.

Projekt/referenser

Videoverk av Anisa Omar
Paneldebatt politikerveckan i Järva 2017
Varför talas det om oss men aldrig med oss?
Varför talas det om oss men aldrig med oss?